Podsumowanie Forum Nauczycieli i Filmowców "e@migracja"

Szanowni Państwo,

bardzo serdecznie dziękujemy nauczycielom, studentom, animatorom kultury z całego kraju oraz uczniom poznańskich gimnazjów i liceów za udział w Forum „e@migracja”, które odbyło się w ramach Festiwalu Ale Kino! w Poznaniu, w dniach 3-5 grudnia 2014 roku. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami, które przekazali nam prelegenci lub które powstały podczas spotkania i do skorzystania z nich w codziennej praktyce edukacyjnej. 

Strona forum - materiały do pobrania

Data: 
09.01.2015